VAD GÖR EN SOCIONOM-KONSULT?

Att förklara vad en socionom gör är inte alltid det enklaste. Alla har vi någon gång hört folk prata om socionom hit och dit men egentligen inte förstått vad det innebär att ha det som yrke.

Socionom eller socionom-konsult (som man blir om du jobbar via bemanning) är en titel/samlingsbegrepp för en person som tagit socionomexamen på en högskola med inriktning socialt arbete. Socionomen har kunskap om hur man skall arbeta med sociala samhällsproblem samt att ta reda på hur dessa uppkommer och hur man kan lösa dem. I kort kan man väl förklara det som att socionomens arbete går ut på att hjälpa människor i olika faser att lösa deras problem och ta reda på varför man har dem.

Yrket som socionom är inte alltid så enkelt att hänga med i, du måste känna till samhällets resurser och vilka de gällande lagarna är. Socionom-konsulten bör ha en stor kunskap inom ledarskap och veta man man skall dokumentera sociala insatser. Är du intresserad av att jobba som socionom via ett bemanningsföretag kan du gå in på Agilas sida för socionomkonsulter här. De kan också hjälpa företag som vill hyra en socionom.

Som socionom måste du vara en god människokännare och vara väldigt lyhörd, du kommer möta väldigt många människor som är på en mörk plats i livet och behöver stöd och vård.

Nu finns även ett nytt företag (Youmi Socionombemanning) som representerar ett nytt sätt för arbetsgivare att tillgodose behovet av erfarna socionomer.