SOCIONOM-KONSULT LÖN

Här är väl en av dom vanligaste frågorna men ändå inte den viktigaste inom branschen eftersom du som jobbar som socionom eller socionom-konsult antagligen gör det för din samhällsinsats och för att du faktiskt vill hjälpa någon.

Lönerna kan skilja sig väldigt mycket åt inom branschen och det beror på vart du jobbar samt vilken typ av tjänst du har.  Jobbar du kommunalt så kan lönen se ut enligt listan nedan.
socionom-löner

http://www.lonestatistik.se/loner.asp/yrke/Socionom-1530

På grund av de sämre lönerna inom den kommunala sektorn ser man nu att fler socionomer tar en anställning via bemanningsföretag så kallat hyrsocionom eller stafettsocionom.

Man kan förvänta sig en ordentligt högre lön som hyrsocionom/stafettsocionom. Här erbjuder man även betald övertid istället för flex som ändå aldrig hinner ta ut. Jobbar du som hyrsocionom/stafettsocionom på annan ort kan du även förvänta dig reseersättning, boendekostnader, utlägg för mat och ev en hyrbil. Du är även med och bestämmer mer kring dina arbetsvillkor och arbetsider.
Bemanningsföretagen får dig att känna dig mer välkommen och behövd, de finns alltid där för dig, ofta kan man ringa dem dygnet runt 365 dagar om året.

Det är som sagt ingen hemlighet att lönen som socionom blivit högre senaste tiden och det gör så klart att det är fler som är intresserade av att jobba i branschen, speciellt om du som sagt vill arbeta som hyrsocionom (stafettsocionom).