VART KAN MAN JOBBA SOM SOCIONOM?

Yrket socionom är väldigt brett och kan ha flera olika yrkeskategorier. Här har vi samlat lite olika jobb man kan ha som socionom och uppdrag man kan få som hyrsocionom. Många väljer att gå via ett bemanningsföretag för socionomer, men man kan också gå direkt via dessa typer av yrken:

 • socialsekreterare
 • kurator inom hälso- och sjukvård
 • inom psykiatrisk barn- och ungdomsvård (PBU)
 • inom institutionsvård för barn och ungdomar
 • familjerådgivare
 • frivårdsinspektör
 • inom kriminalvården
 • behandlingspersonal (t.ex. inom missbrukarvården)
 • personalkonsulent
 • skolkurator
 • socialchef och motsvarande
 • socialkonsulent
 • handledare
 • konsult inom ledarskap, organisationsfrågor och socialt
  arbete med mera
 • politiker
 • personalsocialt arbete
 • fackliga organisationer
 • organisationer för frivilligt socialt arbete
 • arbete bland flyktingar och invandrare
 • inom olika stödverksamheter inom skola och barnomsorg
 • chef inom äldre- eller handikappomsorgen (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
 • handläggare inom äldre- och handikappomsorgen (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
 • enhetschef eller föreståndare inom hemtjänsten, vid servicehus,
  ålderdomshem, sjukhem och enheter med boendeservice eller gruppbostäder för funktionshindrade (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
 • biståndsbedömare (inriktning mot äldre/funktionshindrade)
 • inom socialtjänstens öppna verksamheter
 • i hem för särskild tillsyn, dvs olika typer av dagverksamheter och institutioner
 • inom psykiatrin
 • i olika stödverksamheter
 • inom skola och barnomsorg
 • behandlingsassistent
 • fältassistent

Det finns naturligtvis fler yrken och arbetsplatser som är relevanta när man jobbar inom socionombemanning, men detta ger en bra fingervisning om vad man kan förvänta sig när man arbetar som socionom.